RECURSOS PER A 1r.


 Aquí podreu elaborar fitxes d'escriptura en la pauta Montessori i amb la lletra lligada (Massallera). Es genera un arxiu PDF imprimible que s'hi pot descarregar.

 Aquí us deixem un bon recurs per crear fulls d'operacions amb solucionari inclòs. Es genera un arxiu PDF imprimible que s'hi pot descarregar.